Aprofitament d’exedents i gestió de càrregues

Connecta a la teva instal·lació d’autoconsum dispositius lògics per aprofitar l’excedent d’energia renovable i connectar càrregues quan tens energia disponible. Modula les càrregues en funció de l’excedent. Programa els teus dispositius en funció del preu de l’energia en cada moment.

Sol·licita més informació:


    captcha