Control de sistemes energètics

Monitoritza la teva despesa de llum, gas, aigua. Controla des de qualsevol lloc el que esta pasant a la teva llar o industria i actua davant de qualsevol anomalía que detecti el sistema. Programa alarmes per fuita o per consum excesiu dels diferents subministraments que tinguis a la teva llar o industria.

Demana mes informació:


    captcha